Особливості ділового перекладу

29.11.2012 Цікаве

При здійсненні ділового перекладу необхідно не тільки відмінно володіти іноземною мовою, але також глибоко і бездоганно володіти знаннями ділового стилю спілкування. У зв’язку з цим діловий переклад має ряд особливостей.

Так, він передбачає вживання спеціалізованих термінів, встановлених зворотів і штампів, облік граматичних особливостей побудови пропозиції, а також добре знання перекладачем звичаїв і культури носіїв іноземної мови.

Для того щоб контракт або договір був переведений максимально точно, чимале значення надається знанням правил і стандартів ділового листування. Досить часто при перекладі офіційних документів текст перекладається дослівно. Це робиться з метою недопущення помилок у розуміння якого-небудь терміна або обороту.

В цілому, при здійсненні ділового перекладу слід суворо дотримуватися таких правил:

  • стислість. Текст оригіналу повинен бути максимально стисло і лаконічно викладено;
  • точність. Припускає, що всі положення, викладені в оригіналі, будуть відображені і в перекладі;
  • ясність. Зміст перекладу не повиннен викликати подвійного трактування;
  • грамотність. Перекладений текст повинен відповідати всім нормам літературної мови, на яку здійснюється переклад.

Також при здійсненні ділового перекладу особлива увага звертається на переклад різних скорочень. Так, всі абревіатури необхідно привести у відповідність зі спеціальними і загальноприйнятими скороченнями. А ті скорочення, які не підлягають перекладу, зберігаються на мові оригіналу.

Слід враховувати, що при діловому перекладі засобами транскрипцій необхідно передавати:

  • найменування компаній, товариств, корпорацій і т.д.;
  • іноземні імена та прізвища;
  • будь-які фірмові назви;
  • назви вулиць, ресторанів, готелів, а також інших власних назв.

Крім того, в тексті перекладу повинні зберігатися національні особливості конкретних виразів і слів, які пов’язані з особливостями суспільного життя, соціальних відносин і навіть кліматичних та географічних умов.